← Back

14q24.1q24.3 microdeletion syndrome

Also known as: Del(14)(q24.1q24.3), Monosomy 14q24.1q24.3