← Back

9q31.1q31.3 microdeletion syndrome

Also known as: Del(9)(q31.1q31.3), Monosomy 9q31.1q31.3