← Back

9q33.3q34.11 microdeletion syndrome

Also known as: 9q33.3-q34.11 microdeletion syndrome, Del(9)(q33.3q34.11), Deletion 9q33.3q34.11, Monosomy 9q33.3-q34.11, Monosomy 9q33.3q34.11