← Back

Idiopathic achalasia

Also known as: Achalasia cardia, Idiopathic achalasia of esophagus, Primary achalasia